Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΑΘΗΝΑ 30-6-2016.

Οι Έλληνες μάχονται πάντοτε υπερασπιζόμενοι τα Ιερά και τα Πάτρια. Προμαχούν υπέρ τής Ιδέας, υποτάσσοντας την ύλη στις πνευματικές αρετές και τις επιδιώξεις τού Έθνους. Υπέρ βωμών και εστιών. Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος. Μετά πολλών και μόνος. Μηδέποτε υποχωρών. Εξοντώνοντας ομοίως Βαρβάρους και Εφιάλτες. Τειχίζουμε και τρανώνουμε το Κράτος που εκτείνεται όπου εξαπλώνεται το Έθνος των Ελλήνων.