Γαλλία: Η κυβέρνηση ανακάλεσε 12.000 έφεδρους αστυνομικούς