Γαλλία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τις αρχές του 2017