ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗΑΘΗΝΑ 18-7-2016.

Η Ελλάς είναι υποχρεωμένη εκ τής γεωγραφικής της θέσεως να μάχεται διαρκώς για την διασφάλιση τού αγαθού τής ελευθερίας. Εκ τού γεωφυσικού οικοπέδου που καταλαμβάνει, οφείλει να συνδέσει την αυτάρκεια αγαθών με την απολύτως αυτεξούσια πολιτική διοίκηση. Και εκ τής κεντρικής της θέσεως ως πέρασμα αποφασιστικής γεωπολιτικής σημασίας, επιβάλλεται να μετουσιώσει την κυριαρχία της σε εθνική υπεροχή.