Η Ιεροσυλία στην Αγιά Σοφιά. Μουεζίνης στο εσωτερικό του Ναού