ΙΚΙΛ: Ξαναγίνεται τρομοκρατική οργάνωση λόγω απωλειών