Τουρκία: «Ρολά» για λόγους ασφαλείας στις γαλλικές διπλωματικές υπηρεσίες