Το ΙΚΙΛ επιδιώκει να παραμείνει στο προσκήνιο της δημοσιότητας