Ισραήλ: Τον αποκλεισμό της Χεβρώνας ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο