Βρετανία: Εγκρίθηκε η ανανέωση του πυρηνικού προγράμματος Trident