4Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936 ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣΑΘΗΝΑ 4-8-2016.

Βρισκόμαστε στις 4 Αυγούστου 1936. Ημέρα χαρμόσυνη, ημέρα ηλιόλουστη, ημέρα ενωτική για το Γένος των Ελλήνων. Ο Εθνικός Κυβερνήτης Ιωάννης Μεταξάς έχοντας στα χέρια του από μηνών την εξουσία της Πατρίδος μας διά κοινοβουλευτικής ψήφου και εγκρίσεως, εφαρμόζει το πεδίον ανασυγκροτήσεως τής ελληνικής κοινωνίας και πάλι με κοινοβουλευτική ψήφο και έγκριση. Περιστέλλει άρθρα τού Συντάγματος προκειμένου να θωρακιστεί και να εργαστεί απερίσπαστο το Ελληνικό Έθνος σε καθεστώς ασφάλειας προς την αληθή πρόοδο.