Ο ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣΑΘΗΝΑ 21-8-2016.

Ακυβέρνητο σκάφος μέσα στον νεοταξικό παροξυσμό τής υφηλίου είναι η πανώρια Ελλάς. Αυτή είναι η πολιτική κατάσταση. Όμως το πηδάλιο τής πιστής Ελλάδος βρίσκεται στα χέρια τού ίδιου τού Ζωοδότη και Πατρός ημών Ιησού Χριστού με τις πρεσβείες τής Υπερμάχου Στρατηγού Παναγίας. Διότι η Ιερή Πατρίδα μας είναι Ναός και Κάστρο ακοίμητων φρουρών των προσκυνημάτων και τού τίμιου αίματος. Η δε αλήθεια τής Ελληνικής Φυλής ενώνει και εξαπλώνεται ως ενιαίο και αδιάσπαστο σώμα.