ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΘΗΝΑ 31-8-2016.

Η επίτευξη τής αναπτύξεως ενός κράτους είναι προϊόν των κοινών συμφερόντων και των κοινών επιδιώξεων τού λαού. Προϋποθέτει μάλιστα την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος απόλυτης εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας. Αυτό σημαίνει ότι το αναπτυγμένο κράτος είναι οπωσδήποτε εθνικό, διαθέτει πολίτες πειθαρχημένους στον κοινό σκοπό, κοινωνική ειρήνη και γεωπολιτική αυλή πλήρως εκκαθαρισμένη από εχθρικά συμφέροντα.