ΜΗΤΕΡΑ ΤΡΟΦΟΣ ΚΑΙ ΣΚΕΠΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΗ

ΑΘΗΝΑ 28-9-2016.

Η δύναμη τού Έθνους πηγάζει από το σεβασμό και την φροντίδα προς την μητέρα γη που ανασταίνει και στηρίζει τον λαό σε ολόκληρη την ιστορική του διαδρομή. Ο ίδιος ο Έλλην στην αυθεντική του μορφή εμπνέεται από τις παραδόσεις, τις ομορφιές, τις μυρωδιές, τούς θρύλους, τούς θυσιαστικούς αγώνες και τον πολιτισμό τού γενέθλιου τόπου. 
η συνέχεια εδώ