Πήραν το βάπτισμα του πυρός: Οι Νέοι Πυροβολητές του Στρατού Ξηράς

Την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 εκτελέσθηκαν οι πρώτες εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού από τα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών και Μονίμων Λοχιών Τάξεως 2016. Οι βολές πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Μεγάρων με άριστα αποτελέσματα και για το λόγο αυτό η Διοίκηση της Σχολής συνεχάρη τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και τους εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευόμενοι ασκήθηκαν στην υπηρέτηση του ρυμουλκούμενου πυροβόλου 105 χιλιοστών, στην εξαγωγή στοιχείων βολής και σε αντικείμενα παρατηρούμενων βολών πυροβολικού. Οι πρώτες εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού αποτελούν κατά παράδοση του Όπλου « Το βάπτισμα του Πυρός» για τους νέους Πυροβολητές του Στρατού Ξηράς.