Επισκέψεις της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ), στο πλαίσιο επιµόρφωσης των Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (YEA), πραγµατοποίησε επίσκεψη των ΥΕΑ στον Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και στο Ενετικό Φρούριο «ΚΟΥΛΕ» του Ηρακλείου.


kranos