Είναι ανατριχιαστικό: Τι γίνεται όταν ενωθούν το διχρωμικό αμμώνιο και ο θειοκυανικός υδράργυρος

Μια λιγάκι ανατριχιαστική χημική αντίδραση...