Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ 25-9-2016.

Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στον Αίμο και την Μεσόγειο συντελούνται μέσα στο αίμα. Το βίαιο παιχνίδι που έχουν θέσει σε εφαρμογή οι παγκοσμιοποιητές τύραννοι λέγεται πόλεμοσ και παγκόσμια διακυβέρνηση. Τα στρατόπεδα είναι η Ρωσία, οι ΗΠΑ και το Ισλάμ στο γνωστό ρόλο του προσεταιρισμού των πάντων με το βλέμμα στην τοπική εξουσία, με χαρακτηριστικό παίκτη την Τουρκία. Η Ελλάς βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα ως παράγοντας εξισορρόπησης ή ολέθρου, με την ανάκαμψη και την ισχύ της ή τον χαμό της αντιστοίχως. 
η συνέχεια εδώ