Κύπρος: Εργασία αντί Θρησκευτικά για μη ορθόδοξους μαθητές

Σε νέα βάση τίθενται οι απαλλαγές μαθητών από τα Θρησκευτικά, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προς τα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης (ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2016). Στη σχετική αίτηση που θα συμπληρώνουν οι γονείς –ή οι ίδιοι οι μαθητές εάν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους– θα πρέπει να δηλώνουν κατά πόσο επιθυμούν το παιδί τους να παραμένει στην τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των Θρησκευτικών ή ν’ αποχωρεί. Σε περίπτωση που θα εξέρχεται από την τάξη, τότε η διεύθυνση του σχολείου θα καθορίζει ένα άλλο μάθημα που θα παρακολουθεί ο μαθητής, σε κάποιο άλλο τμήμα. Εάν πάλι ζητηθεί όπως παραμένει στην τάξη, τότε θα υποχρεούται να ετοιμάσει μια εργασία σε θέμα που θα καθορίζεται μετά από συνεννόηση με το σχολείο. Όσον αφορά στους λόγους που μπορεί να επικαλεστεί ένας γονιός για απαλλαγή του παιδιού του από το μάθημα των Θρησκευτικών, το Υπουργείο υποδεικνύει πως αίτηση μπορούν να ζητήσουν οι μη ορθόδοξοι χριστιανοί. Την ίδια ώρα, ωστόσο, αφήνει ανοικτό το παράθυρο και για επίκληση άλλων λόγων.