ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΑΘΗΝΑ 11-9-2016.

Η δύναμη του Έθνους βρίσκεται στον ανθό της κοινωνίας και στην επισιτιστική της επάρκεια, στον μηχανισμό αναπαραγωγής της Φυλής και στην άντληση των αγαθών της φύσης. Η διαχρονία του Έθνους και το σφρίγος της Φυλής είναι ολάκερη η ύπαρξη του Ελληνισμού και κάθε ζωντανού Έθνους. Περισσότερα χέρια, περισσότερα έργα, ζωντανή περιφέρεια, ισχυρή Ελλάς. Και αυτός είναι ο λόγος που χτυπούν οι μισέλληνες την καρδιά του Έθνους. Διότι ο νεοταξισμός θέλει τον βιολογικό χαμό της Ελλάδος. 
η συνέχεια εδώ