Δεν έχουν σταματημό οι Συριζαίοι: Μόνο 15 ραδιοφωνικές άδειες με απόφαση Σπίρτζη!

Δεν πρόλαβε καλά καλά να κλείσει στην Ολομέλεια του ΣτΕ το θέμα της χορήγησης των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών και ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,Χρήστος Σπίρτζης, άνοιξε θέμα ραδιοσυχνοτήτων.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός με χθεσινή (26/10) απόφασή του καθόρισε σε 15 τις άδειες εθνικής εμβέλειας προς χρήση ραδιοσυχνοτήτων του επίγειου συστήματος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη ζώνη των 24,5 – 26,6 GHz.
Όπως αναφέρεται, η υπουργική απόφαση επιδιώκει να «εξασφαλίζει βιώσιμα δίκτυα και επαρκή ανταγωνισμό»
Οι άδειες θα έχουν διάρκεια 15 ετών και για τη χορήγησή τους θα υπάρξει διαδικασία ανοιχτής δημοπρασίας.

Για την έκδοση της απόφασης η κυβέρνηση έλαβε υπόψη της:
- Την πρόθεση του κράτους για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή καινοτόμων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους πολίτες.
- Το γεγονός ότι το ραδιοφάσμα είναι σπάνιος πόρος και η χορήγηση του για χρήση πρέπει να εξασφαλίζει βιώσιμα δίκτυα και επαρκή ανταγωνισμό.

Η απόφαση:


«1. Τον περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων έως δεκαπέντε (15) δικαιώματα εθνικής εμβέλειας εύρους ζώνης 2x56 MHz συμπεριλαμβανομένων των ζωνών συχνοτήτων ασφαλείας (guard bands) στη ζώνη συχνοτήτων 24.549-25.389 MHz και 25.557-26.397 MHz, με τήρηση ζωνών συχνοτήτων ασφαλείας εύρους 28 MHz μεταξύ των φασματικών τμημάτων διαφορετικών παροχών.

2. Τον ορισμό ως εξής: α) Η χρονική διάρκεια του περιορισμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5 - 26,5 GHZ καθορίζεται στα δεκαπέντε (15) έτη, ενώ η διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 24, 5 - 26,5GHZ καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5 - 26,5 GHZ να λήγουν την ίδια ημερομηνία.
β) Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται με τη διαδικασία της ανοιχτής δημοπρασίας.
3. Την κατάργηση της υπουργικής απόφασης με αριθμό 29913/1196/30-05-2006 (ΦΕΚ Β'711) όπως ισχύει τροποποιηθείσα από την υπουργική απόφαση με αριθμό 7349/218/12-02-2014 (ΦΕΚ Β'350)».