Η Συνθήκη της Λωζάνης αλλάζει με 2 τρόπους, ή με Πόλεμο, ή με Συμφωνία των Μ.Δυνάμεων