Μία ακόμη δράση του Ιερού Λόχου 2012

Μία ακόμη φορά, ο Ιερός Λόχος 2012, παρέδωσε χθες Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2012, σχολικό υλικό (τετράδια, μπογιές, μπλοκ ζωγραφικής, παιδικά βιβλία και dvd, παιχνίδια κ.α.) στα γραφεία της ΣΦΕΒΑ, για να δοθούν μέσω των "φροντιστηρίων ελληνικής γλώσσης" (λειτουργούν στις περιοχές που απαγορεύεται η ίδρυση ελληνικών σχολείων), στα Eλληνόπουλα της Βορείου Ηπείρου μας.