747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού (βίντεο)

Βίντεο του ΓΕΣ από Άσκηση Έρευνας και Διάσωσης του Ειδικού Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών του 747 Ειδικού Τάγματος Μηχανικού.


kranos