Ο ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΑ 2-10-2016.

Ο Έλλην Εθνικιστής είναι ο εργάτης τής ελληνικής κοινωνίας, ο φιλόσοφος τού Ελληνικού Έθνους, ο πολεμιστής τής Ελληνικής Φυλής. Εργάζεται για την πρόοδο τής όμαιμης λαϊκής κοινότητας και την προκοπή των γεννημάτων του. Σκέφτεται και διαπλάθει διαρκώς τις πνευματικές του αντιλήψεις και αξίες μέσα από την εθνική αυτογνωσία, τις εμπειρίες και την συναντίληψη για την προαγωγή τής σχέσεως Θεού και Πατρίδος. Πολεμά ενάντια στους εσωτερικούς και τούς εξωτερικούς εχθρούς τής Φυλής του.
η συνέχεια εδώ