''ΤΑ ΑΠΟΣΙΩΠΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ'': Αποκαλυπτικό βιβλίο του Αντωνάκου από τη Νέα Θέσις

Η Μικρασιατική τραγωδία στήν ελεγχόμενη εποχή τής επιλεκτικής Μνήμης καί τής κατευθυνόμενης Λίθης. Από τήν μικροπολιτική τών κομμάτων στήν επιβολή νέας ιστορίας
Σήμερα ζούμε σέ μία εποχή, όπου γίνεται προσπάθεια αποκοπής τών ριζών αλλά καί έντεχνου καθορισμού επιλεκτικής Μνήμης και κατευθυνόμενης Λήθης! Διά τούτο καί η ομολογία τού Βενιζέλου στήν βουλή, ότι εκείνος είναι «ο κύριος αίτιος, διότι εδιχάσθη ο Ελληνικός Λαός κατά τόν μέγαν πόλεμον», ομολογία η οποία θά μπορούσε νά αποτελέση παράδειγμα γιά τίς επόμενες γενιές, απεσιωπήθη, μεταξύ πολλών άλλων τεκμηρίων!!!.
Όπως έγραψε ο γνωστός συγγραφέας Δημήτρης Ψαθάς στο βιβλίο του «Γή τού Πόντου», «νά ρίξουμε τό πέπλο τής λήθης στό παρελθόν, αλλά νά ξέρουμε, όχι νά κρύβουμε». Ο δέ εξαίρετος δάσκαλος Αχιλλεύς Λαζάρου, έχει γράψει μεταξύ άλλων ότι «συντελείται έγκλημα καθοσιώσεως διά παραλείψεων, τού οποίου οί επώδυνες εθνικά επιπτώσεις προσαυξάνονται, έν όσω διαρκεί η αδράνεια».
Γιά όλους αυτούς τούς λόγους, η προσφορά τού συγκεκριμένου εγχειριδίου ελιναι αξεπέραστη, διότι υπηρετεί τόσο τήν αλήθεια όσο καί τό εθνικό συμφέρον.Εξ άλλου ο εθνικός μάς ποιητής Διονύσιος Σολωμός είχε πεί ότι «ό λαός πρέπει νά μάθει νά θεωρή εθνικόν ό,τι είναι αληθές»!

Εκδοτικός οίκος-Βιβλιοπωλείων ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ
Μαυρομιχάλη 86 ΤΚ 114 72 Αθήναι
Τηλέφωνο : 210 3634932
Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.neathesis.gr