ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ 16-10-2016.

Ένας ζωντανός οργανισμός αναφύεται και αναπτύσσεται από τις ρίζες του και από την ενέργεια που προσλαμβάνει από το περιβάλλον του. Ο άνθρωπος, το Έθνος, ο πανώριος Έλλην γεννιέται και κυριαρχεί παίρνοντας δύναμη από τις Παραδόσεις και τα Ιδανικά του.
η συνέχεια εδώ