ΣΤΑΥΡΩΤΗΔΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΠΑΝΣΠΕΡΜΙΑ

ΑΘΗΝΑ 12-10-2016.

Η εσωτερική ισχύς, η ενότητα και συνοχή τού Έθνους είναι η ασφαλέστερη εγγύηση για την πρόοδο και την ανάπτυξή του. Η πορεία τού λαού στις ράγες των κοινών αξιών και το κοινό όραμα για την καταγραφή λαμπρών έργων και την γεωπολιτική υπεροχή τού Ελληνικού Έθνους, θεμελιώνουν ένα συμπαγές και αδιαπέραστο περιβάλλον εθνικής ασφάλειας. 
η συνέχεια εδώ