Ξενοφών: ΕλληνικάΤα «Ελληνικά», καλύπτουν τα γεγονότα της τρίτης φάσης του Πελοποννησιακού Πολέμου (411 – 404 π.Χ.) στα τρία πρώτα βιβλία, ενώ στα υπόλοιπα τέσσερα ακολουθεί η εμπλοκή της Σπάρτης στα εσωτερικά των Περσών, ο Βοιωτικός ή Κορινθιακός πόλεμος, η Ανταλκίδεια ειρήνη καθώς και η άνοδος και η πτώση της ηγεμονίας των Θηβών, πάντα με την υποστήριξη των Περσών, που οδήγησαν την Ελλάδα στην έσχατη παρακμή του Ελληνικού έθνους. 
Συνέχεια εδώ