ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ 5-10-2016.

Οι σκέψεις και τα σχέδια δράσης οφείλουν να εκφράζουν τα αληθινά προβλήματα και τις πραγματικές ανάγκες ενός λαού. Οι σκέψεις πρέπει να ακολουθούνται απαραιτήτως από πράξεις που οδηγούν σε επαναστατικές αλλαγές και εντυπωσιακά αποτελέσματα υπέρ της Εθνικής Κοινότητος. 
η συνέχεια εδώ