Οι Στρατηγικές διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων στο 26ο Ιατρικό Συνέδριο ΕΔ

Στρατηγικές διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων. Αυτό ήταν το σημαντικό θέμα που παρουσίασε ομάδα του 404 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας στο 26ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι μαζικές  καταστροφές αποτελούν επείγουσες καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ζωή, την ασφάλεια πολλών ανθρώπων και εξαντλούν τις δυνατότητες του υγειονομικού σχηματισμού της περιοχής για αντιμετώπιση των επιζώντων. Σε μικρό χρονικό διάστημα προκύπτει μεγάλος αριθμός θυμάτων σχετικά με τις τρέχουσες δυνατότητες του συστήματος προνοσοκομειακής φροντίδας αλλά και των άλλων δομών παροχής βοήθειας και διάσωσης οπότε απαιτείται η επιστράτευση των εφεδρειών μέρους ή του συνόλου όλων των Υπηρεσιών της χώρας.

Παρουσιάστηκαν τα προβλήματα διαλογής στις μαζικές καταστροφές, έγινε ανάλυση των αιτιών τους και τέλος παρατέθηκαν οι αρχές βελτίωσης της διαλογής. Επισημάνθηκε η σπουδαιότητα των ασκήσεων ετοιμότητας τόσο στο σχεδιασμό αντιμετώπισης, όσο και στη διαχείριση μαζικών καταστροφών, η καταλληλη προετοιμασία και εκπαίδευση των διασωστων για την διαχειριση του μετατραυματικού στρες που βιώνουν καθως και ο ορθή διαχείριση των νοσοκομειακών πόρων κατά τη διάρκεια κρίσεων και επειγουσών καταστάσεων.


Ομιλητές σύμφωνα με το πρόγραμμα ήταν οι:

ΑΝΧΗΣ (ΥΝ) Νταλιάνη Μαρία

Η σχέση των μαζικών καταστροφών με την υγεία του πληθυσμού και τα τεχνολογικά ατυχήματα

Κίτσιος Λάμπρος ΔΚΤΗΣ ΕΜΑΚ

Σεισμός διαχείριση συμβάντος

ΛΓΟΣ (ΥΝ), MΑ ΠΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ

 Start triage σε μαζικές καταστροφές-προβλήματα κατά τη διαλογή και τρόποι βελτίωσης της μεθόδου

ΤΧΗΣ (ΥΝ), PhD ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

Στρες διασώστη και αναγγελία δυσάρεστων ειδήσεων

ΛΓΟΣ (ΥΝ), PhD ΜΠΟΥΛΕΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Διαχείριση νοσοκομειακών πόρων κατά τη διάρκεια κρίσεων και επειγουσών καταστάσεωνΣΧΗΣ(ΑΣ) ΣΤΕΦΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Διεθνές Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο ανάλυσης και υλοποίησης πολιτικής μείωσης του κινδύνου καταστροφής (υγεία και υγιεινή σε μαζικές καταστροφές)