Εκτός λειτουργίας η ιστοσελίδα Διαχείρισης της Ελληνικής περιουσίας μετά από επίθεση των Anonymous

Στο διαδίκτυο τα ίδια τα μέλη των Anonymous έκαναν γνωστό την επίθεση που πραγματοποίησαν στην ιστοσελίδα διαχείρισης της Ελληνικης περιουσίας.