ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝ

ΑΘΗΝΑ 26-11-2016.

Υπάρχουν κάποιοι λαοί που πιστεύουν πως έχουν κληρονομήσει την γη κατά αποκλειστικότητα. Επιδιώκουν μάλιστα να πείσουν και τούς άλλους λαούς για την ψευδεπίγραφη κληρονομικότητά τους διά τής βίας. Οι δε κληρονόμοι τής βίας βαφτίζουν εαυτούς ως περιούσιους, επιχειρώντας να πείσουν τα υποταγμένα έθνη - θύματα πως οι κατακτητές τους είναι τάχα μαλωμένοι αναμεταξύ τους. 
η συνέχεια εδώ