ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΑΘΗΝΑ 9-11-2016.
 
Το κράτος είναι η συνεκτική και δυνατή προσωπικότητα που σκέπει και προστατεύει τούς πολίτες, αποδίδοντάς τους τα θεμελιώδη δικαιώματα που αντιστοιχούν στις υποχρεώσεις έναντι τού Έθνους. Οι στοιχειώδεις υποχρεώσεις τού κράτους προς τούς πολίτες του, προς την όμαιμη φυλετική κοινότητα είναι η παροχή εργασίας και στέγης, η γνώση τής Πατρίδος και των δεξιοτήτων και η αυτοδιάθεση τού λαού. Ο δε λαός αποδίδει προς την εθνική πολιτεία μόχθο, αυτοσυντηρησία και διαιώνιση τής ράτσας.