ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΘΗΝΑ 23-11-2016.
Όταν ένα Έθνος απειλείται από έναν υποδεέστερο και άτιμο εχθρό, από έναν εχθρό που πέραν τού χρυσίου ουδέν πλην τής ατιμίας έχει να επιδείξει, τότε αυτός ο βάρβαρος εχθρός στήνει θύλακες μέσα στα σωθικά τού βαλλόμενου Έθνους. Εγκαθιστά τούς θύλακες μέσα από τις γραμμές αμύνης και τις υποδομές τού Έθνους ως πέμπτη φάλαγγα. Στήνει δοτές εξουσίες που καμώνονται τούς ανθρωπιστές συμφώνως με τις εντολές τού σιωνιστή επικυρίαρχου και γεμίζουν την κοινωνία με ξένους γυρολόγους, σε αντικατάσταση τής θνήσκουσας κοινωνίας.