Αυτή είναι η πιο κερδοφόρα επιχείρηση στην Ελλάδα

Σημαντική βελτίωση εμφάνισαν το 2015 τα οικονομικά μεγέθη των 500 πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ειδικής μελέτης της ICAP.
Συγκεκριμένα:
• Εμφάνισαν συνολικά κέρδη EBITDA της τάξης των 10,8 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη EBITDA για το σύνολο των επιχειρήσεων αποδείχθηκαν αρνητικά (καθοριστική η συμμετοχή τραπεζών στο σύνολο).

• Εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των 5,4 δισ. ευρώ, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των εταιρειών ήταν για μία ακόμη φορά ζημιογόνο.

• Κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους σχεδόν το 65% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών.

Σημειώνεται ότι το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί μία επιχείρηση στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες, διαμορφώθηκε σε 3,21 εκατ. ευρώ – μέγεθος ελάχιστα χαμηλότερο από το 2014, αλλά σαφώς υποδεέστερο σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της μελέτης, ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, διευθύνων σύμβουλος της ICAP Group ανέφερε τα εξής: «Στη διάρκεια του περασμένου έτους, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε αρνητικά, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά στα μέσα του έτους από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, γεγονός που ανέτρεψε τις όποιες θετικές επιδόσεις είχαν καταγραφεί μέχρι τότε.

Βέβαια, οι αρνητικές επιπτώσεις ήταν τελικά ηπιότερες από ότι αναμενόταν αρχικά, με καταγραφή οριακής ύφεσης (-0,3%) στο σύνολο του έτους. Σε αυτή την αρνητική συγκυρία με κύριο χαρακτηριστικό το καθεστώς αβεβαιότητας και τις δυσμενείς συνθήκες ρευστότητας, λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη αξία το γεγονός ότι οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες βελτίωσαν εντυπωσιακά την κερδοφορία τους, παρότι οι πωλήσεις τους κατέγραψαν μικρή μείωση».

Οι 20 πρωταθλητές στα κέρδη
Καθοριστική παραμένει η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιρειών της κατάταξης στα συνολικά μεγέθη, εφόσον μόνον αυτές κάλυψαν (το 2015) μερίδιο 50,2% επί των συνολικών κερδών EBITDA και 39,2% στο συνολικό κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών της κατάταξης.

Εξετάζοντας την κορυφή της κατάταξης των πιο κερδοφόρων εταιρειών, παρατηρούνται τα εξής:

• η πλειοψηφία των εταιρειών στην πρώτη εικοσάδα (TOP 20) παρέμεινε σταθερή, με τις 15 από τις 20 εταιρείες να εμφανίζονται τόσο το 2015 όσο και το 2014.

• Καθοριστική παραμένει η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιρειών της κατάταξης στα συνολικά μεγέθη, εφόσον μόνον αυτές κάλυψαν (το 2015) μερίδιο 50,2% επί των συνολικών κερδών EBITDA και 39,2% στο συνολικό κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών της κατάταξης.

• Εξετάζοντας την κορυφή της κατάταξης των πιο κερδοφόρων εταιρειών, παρατηρούνται τα εξής:

• η πλειοψηφία των εταιρειών στην πρώτη εικοσάδα (TOP 20) παρέμεινε σταθερή, με τις 15 από τις 20 εταιρείες να εμφανίζονται τόσο το 2015 όσο και το 2014.

Κατάταξη των 200 Πλέον Κερδοφόρων Ομίλων Εταιρειών
Στα πλαίσια της έκδοσης αυτής, εκτός από τις κερδοφόρες εταιρείες παρουσιάζονται και οι 200 πιο κερδοφόροι όμιλοι εταιρειών στην Ελλάδα, βάσει των δημοσιευμένων ενοποιημένων ισολογισμών, με χρήση του ίδιου ακριβώς κριτηρίου κατάταξης, ήτοι τα κέρδη EBITDA.

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών ομίλων, η τάση που χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα των 200 ομίλων είναι ευθέως ανάλογη με εκείνη των 500 εταιρειών της βασικής κατάταξης, αναδεικνύοντας το 2015 σαν μία ακόμη καλή χρονιά, όσον αφορά την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Συγκεκριμένα, τα συνολικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 15,6%, ωστόσο ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η μεταβολή στα συνολικά προ φόρου κέρδη των ομίλων, τα οποία κατέγραψαν αύξηση 76,1%, το 2015/14. Τέλος, ο συνολικός κύκλος εργασιών των ομίλων της κατάταξης ήταν ελάχιστα μειωμένος σε ετήσια βάση.

Κατάταξη των 200 Πλέον Κερδοφόρων Ομίλων Εταιρειών
Στα πλαίσια της έκδοσης αυτής, εκτός από τις κερδοφόρες εταιρείες παρουσιάζονται και οι 200 πιο κερδοφόροι όμιλοι εταιρειών στην Ελλάδα, βάσει των δημοσιευμένων ενοποιημένων ισολογισμών, με χρήση του ίδιου ακριβώς κριτηρίου κατάταξης, ήτοι τα κέρδη EBITDA.

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών ομίλων, η τάση που χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα των 200 ομίλων είναι ευθέως ανάλογη με εκείνη των 500 εταιρειών της βασικής κατάταξης, αναδεικνύοντας το 2015 σαν μία ακόμη καλή χρονιά, όσον αφορά την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Συγκεκριμένα, τα συνολικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 15,6%, ωστόσο ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η μεταβολή στα συνολικά προ φόρου κέρδη των ομίλων, τα οποία κατέγραψαν αύξηση 76,1%, το 2015/14.

Τέλος, ο συνολικός κύκλος εργασιών των ομίλων της κατάταξης ήταν ελάχιστα μειωμένος σε ετήσια βάση.

Και στο επίπεδο των επιχειρηματικών ομίλων επιβεβαιώνεται ότι είναι καθοριστική η συμμετοχή μιας μικρής ομάδας, εφόσον οι 20 πιο κερδοφόροι όμιλοι κάλυψαν (από κοινού) ποσοστό 68% επί των συνολικών κερδών EBITDA, καθώς και το 71,4% του συνολικού κύκλου εργασιών και 70,7% των προ φόρου κερδών που πραγματοποίησαν οι 200 όμιλοι της κατάταξης, το 2015.

Κορυφαίοι όμιλοι (βάσει κερδών EBITDA) για το 2015 ανεδείχθησαν οι εξής:
• όμιλος εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε.

• όμιλος εταιρειών Δ.Ε.Η. Α.Ε.

• όμιλος εταιρειών ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

• όμιλος εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

• όμιλος εταιρειών Ο.Π.Α.Π. ΑΕ.

Πηγή: Fortunegreece.com