ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ 6-11-2016.
 
Ο ελεύθερος Έλληνας περπατάει με όρθιο το ανάστημα στην στράτα τής ζωής. Εργάζεται και μάχεται, απαιτεί τα πρεπούμενα και τα αναλογούντα στον μόχθο του και δεν επαιτεί στους εχθρούς τού Θεού και τού λαού του. Φροντίζει τον ομόφυλο αδερφό του σαν να επρόκειτο για τον κατά σάρκα αδερφό του, για να βαστήξει όρθια τη ράτσα του, για να αισθανθεί περισσότερο άνθρωπος, για να αισθανθεί περισσότερο Έλληνας. Διότι η αξιοπρέπεια τού λαού διασφαλίζει την βιωσιμότητα τού Έθνους που είναι πάνω από ταμεία οικονομικά.