ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ 30-11-2016.
 
( Η ισότητα μεταξύ άνισων και ανισότητα μεταξύ ίσων αποτελεί αδικία. Αριστοτέλης, 384 - 332 π.Χ ) . 
 
Ο σοφός Αριστοτέλης είχε διαπιστώσει με την χρήση τής λογικής, τής παρατήρησης και τής δικαιοκρισίας ότι η ισότητα μεταξύ άνισων και η ανισότητα μεταξύ ίσων ανθρώπων και λαών αποτελεί αδικία. Τούτο ισχύει αναντιρρήτως, δεδομένου ότι η αναρρίχηση ανάξιων ταγών οδηγεί στην εισβολή των βαρβάρων μέσα στους ελεύθερους και των άτιμων μέσα στους τίμιους. Η δε διάσπαση των ελεύθερων και των έντιμων αδικεί το Έθνος φέρνοντας στην κεφαλή του τούς άτιμους και τούς βάρβαρους.