Ποιος ήταν τελικά ο ιερέας πίσω από τον Φίλη;

Πολλά σχόλια προκάλεσε η παρουσία του συγκεκριμένου κληρικού κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης - παραλαβής στο υπουργείο Παιδείας. Ποιος είναι αυτός όμως και τι ήθελε εκείνη τη στιγμή εκεί;
Τα σχόλια που ακούστηκαν ήταν πολλά. Όπως αποκαλύπτει όμως σήμερα η Αυγή, ο ιερέας της φωτογραφίας είναι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης Σταύρος Μπόζος.
Θεολόγος, συνδικαλιστής εκπαιδευτικός και σύμφωνα με πληροφορίες, προσωπικός φίλος του τέως υπουργού Παιδείας.