ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΙΑ

ΑΘΗΝΑ 13-11-2016.

Οι ανθρώπινες ελευθερίες στον καιρό τού νεοταξικού παραλογισμού έχουν γίνει όπλο που αποσκοπεί στον πνευματικό και βιολογικό θάνατο τού Ελληνικού Έθνους. Η ελευθερία υποτάχθηκε στην ελευθεριότητα που αντικαθιστά την αγάπη προς την φυλή με τον δουλικό παγκόσμιο τύπο ανθρώπου, θεοποιώντας τούς αποστάτες Σταυρωτήδες ενάντια στον Θεό.
η συνέχεια εδώ