Το Παν. Κύπρου κατατάσσεται ως το 29ο κορυφαίο πανεπιστήμιο παγκοσμίως

Ακόμα μία σημαντική αναγνώριση του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί η νέα διεθνής κατάταξη των Times Higher Education BRICS and Emerging Economies Rankings 2017. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στην 29η θέση σύμφωνα με την κατάταξη των Times “Brics and Emerging Economies 2017”, η οποία περιλαμβάνει μόνο τα ιδρύματα χωρών των οποίων οι οικονομίες κατατάσσονται ως αναδυόμενες από τον FTSE, συμπεριλαμβανομένων των εθνών BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική).

Φέτος αξιολογήθηκαν 300 κορυφαία Πανεπιστήμια από 41 συνολικά χώρες. Σύμφωνα με τον Phil Baty, αρχισυντάκτη των THE World University Rankings, «Δεν είναι καθόλου εύκολο για κάποιο πανεπιστήμιο να συμπεριληφθεί στη λίστα Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2017, η οποία χρησιμοποιεί 13 πολύ αυστηρούς και απαιτητικούς δείκτες απόδοσης, ίδιους με αυτούς που χρησιμοποιεί η βασική λίστα των THE World University Rankings.


Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να επιδείξουν υψηλά επίπεδα απόδοσης σε όλους τους τομείς: Διδασκαλία, Έρευνα, Μεταφορά Τεχνογνωσίας, και Διεθνής Εικόνα και Προοπτική, και να ανταγωνιστούν με άλλα, κορυφαία στον τομέα της έρευνας, πανεπιστήμια ανάμεσα σε 50 χώρες με αναδυόμενες οικονομίες. Εμείς αξιολογούμε και κατατάσσουμε μόνο τα κορυφαία Πανεπιστήμια των χωρών αυτών». Για την εν λόγω λίστα, εξετάζεται η απόδοση κάθε Πανεπιστημίου στους ακόλουθους τομείς: Διδασκαλία, Έρευνα, Μεταφορά Τεχνογνωσίας, και Διεθνή Εικόνα και Προοπτική. Η μεθοδολογία, όμως, αναπροσαρμόζεται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τα χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες ανάπτυξης των Πανεπιστημίων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Περισσότερη βαρύτητα δίνεται, για παράδειγμα, στους τομείς της Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία και της Διεθνούς Εικόνας και Προοπτικής.

Παρόλο που το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει (και σημειώνει εξαιρετικά αποτελέσματα) τη σύγκριση του με τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, η κατάταξή του ως το 29ο κορυφαίο Πανεπιστήμιο στην εν λόγω λίστα αποτελεί σημαντικό επίτευγμα. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σημείωσε ότι η 29η κατάταξη του Πανεπιστήμιου Κύπρου στη λίστα με τα κορυφαία Πανεπιστήμια που βρίσκονται στις χώρες με αναδυόμενες οικονομίες, αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης και της έρευνάς μας. «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διάκριση. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο μόνος ακαδημαϊκός οργανισμός στον τόπο μας που περιλαμβάνεται πλέον σε όλες τις παγκόσμιες κατατάξεις. Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου μας συνεχίζουν τη δυναμική συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Ο στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η κορυφή, δηλαδή, τα πρώτα 100 πανεπιστήμια της Ευρώπης και τα πρώτα 200 του κόσμου», κατέληξε.