Τα επερχόμενα γεγονότα που θα αλλάξουν την πορεία της Κύπρου


Ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος αναφέρεται στα επερχόμενα γεγονότα που θα αλλάξουν την πορεία της Κύπρου στο εγγύς μέλλον & θα οδηγήσουν σε συλλογική μετάνοια.