"ΠΩΣ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΗΣ ΧΩΡΑΣ..."