ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΙ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 7-12-2016.
 
Η άσκηση εξουσίας και η απαίτηση δικαιωμάτων αποτελούν έννομη και νομοτελειακή κατάσταση που αφορά αποκλειστικά και μόνον λαούς και πρόσωπα που τηρούν την ελευθερία τους. Προτεκτοράτα που έχουν απολέσει την εθνική τους κυριαρχία υπαγόμενα σε διεθνείς κηδεμονίες για οικονομικούς ή άλλους λόγους, καθώς και κράτη που έχουν ηττηθεί στρατιωτικά άνευ κινήσεως απελευθερώσεως και γενικά κράτη που δεν υπηρετούν το Έθνος, δεν έχουν κανένα απολύτως έννομο δικαίωμα έναντι τού ελεύθερου λαού.