Έτσι εκπαιδεύεται η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της Ελληνικής Αστυνομίας

Βίντεο από την εκπαίδευση των αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Το αστυνομικό προσωπικό που στελεχώνει την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. ακολουθεί εξειδικευμένη εκπαίδευση σε μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη δράση της ομάδας όπως γρήγορη και ασφαλή οδήγηση, έλεγχοι ατόμων, οχημάτων και κτιρίων, θέματα αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας, έλεγχοι υψηλού κινδύνου, κανόνες εμπλοκής και χρήσης όπλων, κλπ. Επισημαίνεται ότι οι αστυνομικοί που στελεχώνουν την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. θα μετεκπαιδεύονται σε θέματα που αφορούν τη δράση της ομάδας.