"ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ..."