Δραστηριότητες 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Ηπείρου

Ένα video  με τις  δραστηριότητες 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Ηπείρου.veteranos.gr