ΓΝΩΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ 22-1-2017.
 
Μέσα σε μια ευνομούμενη πολιτεία όλοι οι πολίτες που συγκροτούν την κοινωνία και ενδιαφέρονται για το καλό τής Εθνικής Κοινότητας υποχρεούνται να συμμετάσχουν στα κοινά με την γνώμη και την εργασία τους. Όλες οι δυνάμεις τής όμαιμης φυλετικής κοινότητας που δαπανούν ιδρώτα και αίμα έχουν μετοχή στο μέγα θυσιαστήριο που απαρτίζουν Πίστη και Πατρίδα. Οι δε ενεργούντες διά ίδιον όφελος και προς το συμφέρον τής εθνικής καταστροφής ουδέν λόγο έχουν και ουδόλως δικαιούνται παρουσία στον Οίκο τής Ελληνικής Φυλής.