Ο ΥΠΕΡ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

ΑΘΗΝΑ 29-1-2017.
 
Ο Έλλην είναι θαρραλέος και φιλαλήθης. Προμαχεί υπέρ τής αρετής και τής Πατρίδος. Αρετή εστί η πίστη στα ιερά και ο ηθικός τρόπος ζωής. Πατρίδα εστί η πατρώα γη και η διαιώνιση τής ράτσας. Χρωστούμε τα πάντα στους προγόνους μας και τα γεννήματά μας. Είμαστε καμωμένοι να μυσταγωγούμε το Θεό, να διασφαλίζουμε την εθνική συνέχεια τής Φυλής μας, να κάνουμε την γη μας ευρύχωρη.