Εντυπωσιακές φωτό από την Επιχειρησιακή Εκπαίδευση B΄ Μοίρας Καταδρομών σε Χιονοσκεπείς Περιοχές

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2017, εκτελέσθηκε από τη Β΄ Μοίρα Καταδρομών, εκπαίδευση σε χιονοσκεπείς περιοχές.


kranos